27. märts 2020

Näpunäited õppe- ja uurimistööks vajalike allikate otsinguks


Küsimuste korral saab abi telefonil 4355238 või kirjuta meile ene.trallmann@ut.ee või marika.viitmaa@ut.ee

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  • Alusta otsinguid e-kataloogist ESTER, kust võid leida Eesti suuremates teadus- ja rahvaraamatukogudes leiduvate raamatute andmeid.
  • Kui ei tea, millisest andmebaasist alustada, kasuta Google Scholar otsimootorit 
NB!!! TÜ andmebaasides täistekstidele ligipääsemiseks koduarvutist lae alla ülikooli avatud VPN. Juhendi leiad siit 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Andmebaaside ja veebiarhiivide valikul leiad abi siitsamast blogist:


28. september 2015

Kes otsib see leiab - PERSONAALNE otsiabi teenus raamatukogu kasutajale❓Vaja kirjutada referaat, essee, seminaritöö, lõputöö, teha ettekanne seminaril - aga kust alustada info otsinguid !?

😉Siin tulevad sulle appi raamatukogu töötajad.

Raamatukogu töötajad pakuvad abi relevantse informatsiooni otsimisel. Lugejate poolt on teema ja sisulised märksõnad, autorid ja pealkirjad, meie poolt otsi-abi. Otsime teemakohaseid artikleid, raamatuid, veebiallikaid, koostame nimestikke ja lingikogusid, vajadusel koostame ka personaalse dokumentide kausta või nimestiku leitud allikatest.

Parima tulemuse saavutamiseks ootame lugejate-poolset aktiivset kaasamõtlemist ja sisulist arutelu!

⏳Keerulisemate teemade puhul võib otsinguks aega kuluda kuni 3 päeva, seega soovitame mitte jätta seda viimasele minutile.


Pakume ka personaalset võimalust infospetsialisti juhendamisel õppida kasutama raamatukogu ja andmebaase vastavalt oma infovajadusele!


💶Nõustamine on TASUTA.