7. detsember 2018

Jõulud raamatukogus

Väljapanek allikatest, mis kirjeldavad vanu jõulukombeid, jõululaule ja mänge - tule vaata raamatukogus kuni aasta lõpuni. Vanu jõuluretsepte: kuidas teha head vorsti, piparkooke ja teisi jõuluhõrgutisi

Millised olid vanasti kuuseehted, mida tehti jõuluõlgedega ja milliseid näitemänge harjutasid lapsed jõulude eel!

8. november 2018

Rahvakalendri tähtapäevad novembris

MARDIL VARBAD VALUTAVAD, KADRIL KÜÜNED KÜLMETAVAD


 Tule vaata mardi- ja kadripäeva teemalist väljapanekut raamatukogu lugemissaalis!


Automaatset alternatiivteksti ei ole saadaval.
Automaatset alternatiivteksti ei ole saadaval. 
Kujutis võib sisaldada: tekst  
Automaatset alternatiivteksti ei ole saadaval.

3. september 2018

Head uut õppeaastat!

Tervitame oma lugejaid algava õppeaasta puhul! Uute lugejatega kohtume raamatukogu infotundides selle nädala jooksul.

12. veebruar 2018

Soovitusbibliograafiad abiks õppetöös

Kuidas kerge vaevaga temaatilist kirjandust leida?


Selles tulevad appi erialased ja temaatilised bibliograafianimestikud. Ka meie raamatukogu koostab temaatilisi soovitusnimestikke just meie koolis õpetatavate erialade tarbeks. Praeguseks on valminud 8 nimestikku, mida jooksvalt täiendatakse uute viidetega.
Nimestikud leiate siit: 

http://kultuurid.ut.ee/eraamatud/?dir=Bibliograafiad

6. juuni 2017

Kultuuriakadeemia artiklite bibliograafia 1991-2017

Valminud on bibliograafianimestik, mis kajastab kolledži / akadeemia ajalugu viimase 25 aasta jooksu. 

http://kultuurid.ut.ee/eraamatud/?dir=Bibliograafiad/Akadeemia%20ajaloo%20bibliograafia


Viljandi Kultuurikolledži (1991-2003), Viljandi Kultuuriakadeemia (2003-2005) ja Tartu Ülikooli  Viljandi Kultuuriakadeemia (2005-2017) bibliograafia on koostatud peamiselt Eestis ilmunud perioodika, artiklite kogumike ja e-väljaannete põhjal. Kokku on kogutud kolledži ja akadeemiaga seotud üliõpilaste, õppejõudude ning vilistlaste kohta käivad või nende endi kirjutatud artiklid.
Nimestik sisaldab ka võõrkeelsetes teadusajakirjades ja -kogumikes ilmunud artikleid.


28. september 2015

Kes otsib see leiab - PERSONAALNE otsiabi teenus raamatukogu kasutajale

Vaja kirjutada referaat, essee, seminaritöö, lõputöö, teha ettekanne seminaril - aga kust alustada info otsinguid!? 
Siin tulevad sulle appi raamatukogu töötajad.
Raamatukogu töötajad pakuvad abi relevantse informatsiooni otsimisel. Lugejate poolt on teema ja sisulised märksõnad, autorid ja pealkirjad, meie poolt otsi-abi. Otsime teemakohaseid artikleid, raamatuid, veebiallikaid, koostame nimestikke ja lingikogusid, vajadusel koostame ka personaalse dokumentide kausta või nimestiku leitud allikatest. 
Parima tulemuse saavutamiseks ootame lugejate-poolset aktiivset kaasamõtlemist ja sisulist arutelu! 
Keerulisemate teemade puhul võib otsinguks aega kuluda kuni 3 päeva, seega soovitame mitte jätta seda viimasele minutile.

Pakume ka personaalset võimalust infospetsialisti juhendamisel õppida kasutama raamatukogu ja andmebaase vastavalt oma infovajadusele! 

Nõustamine on TASUTA.  

13. august 2014

Praktikandi päevik 4

25.-27. juuni

Minu kogude praktika Viljandi Kultuuriakadeemia Raamatukogus sai lõpetuse juuni viimastel päevadel. Kuuajaline paus raamatukogualases tegevuses oli tekitanud täieliku võõrandumise niigi kesistest oskustest. Ununenud olid mõned päris elementaarsedki teadmised, mis kohe toetava juhendamisega meelde tuletati. Siinkohal suur tänu minu raamatukogupoolsele juhendajale, kellel jagub tarvilikku sõbralikku sõna igaühe tarvis. Tema oskused on aastatega kujunenud väga spetsiifiliseks. Imetlusväärne on tema MARC kirje tegemine. Minule on see hetkel ületamatu mägi. Valmis kirje seevastu on ilus, arusaadav, huvitav ja informatiivne. Kui suur töömaht on nende oskuste taga? Mul oli rõõm olla tõelise spetsialisti käe all hea hulk aega. Nii need õpipoisid alustama peavad. Aeg-ajalt oli küll tunne, et heal meistril peaks olema pisut targem õpilane.
Kõrva taha sai pandud asjaolu, et raamatukoguinimene lihtsalt peab olema loominguline. Näiteks kulub töövahendiks ära lihtne ladumisaabits.
Lõpetasin neil päevil lõputööde paigutuse korrigeerimise, asetasin raamatuid riiulitele, sain aega tutvuda toreda uue lugemisvaraga ja teha ka minu eelnevates blogides nimetatut.
Kahjuks ei saanud külma ilma tõttu ujumiskosutust, kuid ega siis kõike head ka saa.
Õpetus olevast, iga kord uued põnevad raamatud, hea süsteemne keskkond, vahvad inimesed kõigi päevade vältel, tugi tegemistele ja suurepärane juhendamine andis praktikale värvi kevadest 2014.

              Oli tore