Uudiskirjandus

Uued trükised ja e-raamatute soovitused

Viimati muudetud 11.09. 2019

Nimekiri sisaldab lisaks trükistele, mis meie raamatukokku tellitud, ka e-raamatuid erinevatest andmebaasidest. E-raamatuid on valitud andmebaasidest E-book central või Oxford Scholarship Online, kus täistekstid on kättesaadavad TÜ arvutivõrgus või TÜ kasutajatunnustega.  Raamatu pealkirjal klõpsates saate lugeda täisteksti, kui teie personaalarvuti on sisse logitud üle ülikooli VPN-i ühenduse või asub arvuti TÜ arvutivõrgus (kontrollige serveri seadistusi).  Kui te ei ole võrku sisse loginud, siis minge TÜ Raamatukogu andmebaaside kodulehele, valige kas E-book Central või Oxford Scholarship Online andmebaas (olenevalt sellest, kus täistekst asub) ja klõpsates noolekesel andmebaasi nime taga logige sisse ülikooli kasutajatunnustega. Andmebaasis sees, tehke otsing raamatu pealkirja järgi.👉 https://utlib.ut.ee/andmebaasid E-raamatute nimekirjades on ka avatud juurdepääsuga nimetusi, näiteks andmebaasist 👉OAPEN http://www.oapen.org/home
👉E-raamatute otsimiseks kasutage ka andmebaasi ProQuest https://search.proquest.com/index?accountid=28432 Täistekstid kättesaadavad TÜ arvutivõrgus


Alajaotused nimekirjas:

  • Ettevõtlus, kultuurikorraldus
  • Rahvuslik käsitöö (tekstiil, ehitus, metall). Pärandtehnoloogia
  • Etenduskunstid (teater, tants)
  • Muusika. Koolimuusika. Helitehnoloogia. Noodid
  • Pedagoogika. Kogukonnaharidus ja huvitegevus. Kunstide ja tehnoloogia õpetus
  • Varia 
  • Auvised (CD-d, DVD-d)


    Ettevõtlus, kultuurikorraldus

👀vaata ka: erialase kirjanduse soovitusnimestikud
  
E-raamatud (ettevõtlus, kultuuriturundus) 
  

Rahvuslik tekstiil, ehitus, metallikunst, pärandtehnoloogiad

 

E-raamatud

Tekstiilikunst
Metallikunst e-raamatud
Ehituskunst e-raamatud
Pärandkultuur e-raamatud
   

Etenduskunstid (tants, teater, visuaaltehnoloogia)

👀vaata ka: erialase kirjanduse soovitusnimestikud

  Teatrikunsti e-raamatud 

Tantsukunsti e-raamatud 

Teatri visuaaltehnoloogia e-raamatud


Muusika. Koolimuusika. Helitehnoloogia. Noodid

E-raamatud (muusika, koolimuusika) 

Helitehnoloogia, muusikaprodutsent: e-raamatud

Kogukonnaharidus ja huvitegevus. Kunstide ja tehnoloogia õpetus

  E-raamatud 
Varia

Auvised

Kommentaare ei ole: