Uudiskirjandus

Alajaotused uudiskirjanduse nimekirjas:
  • Varia 
  • Ettevõtlus, kultuurikorraldus
  • Pärandtehnoloogia
  • Etenduskunstid  
  • Muusika 
  • Kogukonnaharidus ja huvitegevus. Kunstide ja tehnoloogia õpetus. Pedagoogika 
  • Auvised (CD-d, DVD-d)
Täiendatud 12. JAANUARIL 2022

 

Varia

    Ettevõtlus, kultuurikorraldus

 

Pärandtehnoloogiad. Kultuuripärandi loovrakendused


Etenduskunstid (tants, teater, visuaaltehnoloogia)


Muusika. Helitehnoloogia. Noodid

Kogukonnaharidus ja huvitegevus. Kunstide ja tehnoloogia õpetus. Pedagoogika

 

Auvised


Kommentaare ei ole: