UudiskirjandusMuudetud 17. mail 2023 

Kõik nimekirjas olevad raamatud uudiskirjanduse riiulitele ei mahu. Kui raamatu staatus on Ester kataloogis KOHAL, aga uudiskirjanduse riiulis seda ei ole, siis otsi vastava kohaviida alt lugemissaalist või küsi laenutusletist.
    
📚Varia

📣Ettevõtlus, kultuurikorraldus, loomemajandus


 


📯Pärandtehnoloogiad. Kultuuripärandi loovrakendused. Ringtehnoloogiad

👺Etenduskunstid (tants, teater, visuaaltehnoloogia)

🎶Muusika. Helitehnoloogia. Noodid

üles👆Kommentaarid