Kes küsib, see leiab - personaalne otsiabiteenus raamatukogu kasutajale


Infootsiabi uurimistööks

Vaja kirjutada referaat, essee, seminaritöö, lõputöö, teha ettekanne seminaril? Vajad allikaid millele viidata, aga ei tea, kust alustada?


😉Siin tulevad sulle appi raamatukogu töötajad.
 • Raamatukogu töötajad pakuvad nõu ja abi andmebaaside valikul ja nendest relevantse informatsiooni otsimisel.
 • Lugejate poolt on teema ja sisulised märksõnad, meie poolt otsi-abi. Aitame leida teemakohaseid artikleid, raamatuid, veebiallikaid.
 • Parima tulemuse saavutamiseks ootame lugejate-poolset aktiivset kaasamõtlemist ja sisulist arutelu!
 • Keerulisemate teemade puhul võib otsinguks aega kauem kuluda, seega soovitame mitte jätta seda viimasele minutile.
 • Pakume ka personaalset nõustamist infospetsialisti juhendamisel õppida iseseisvalt kasutama andmebaase vastavalt oma infovajadusele!

Kuidas iseseisvalt alustada!

 • Mõtle läbi oma infoallikate vajadus. Määratle märksõnad.
 • Raamatute leidmiseks alusta otsinguid e-kataloogist ESTER, kust võid leida Eesti suuremates teadus- ja rahvaraamatukogudes leiduvate raamatute andmeid.
 • Artikleid otsi artiklite e-kataloogist ISE või DIGAR eesti artiklid
 • Tutvu TÜ raamatukogu poolt pakutavate  e-andmebaaside nimekirjaga
 • Kui ei tea, millist andmebaasi kasutada, alusta otsinguid Google Scholar otsimootoriga
 • NB!!! TÜ võrgus kättesaadavatele andmebaaside täistekstidele ligipääsemiseks koduarvutist lae alla ülikooli avatud VPN. Juhendi leiad siit 

Andmebaaside ja veebiarhiivide valikul leiad abi siitsamast blogist:

Kommentaarid

Populaarsed postitused