28. september 2015

Kes otsib see leiab - PERSONAALNE otsiabi teenus raamatukogu kasutajale❓Vaja kirjutada referaat, essee, seminaritöö, lõputöö, teha ettekanne seminaril - aga kust alustada info otsinguid !?

😉Siin tulevad sulle appi raamatukogu töötajad.

Raamatukogu töötajad pakuvad abi relevantse informatsiooni otsimisel. Lugejate poolt on teema ja sisulised märksõnad, autorid ja pealkirjad, meie poolt otsi-abi. Otsime teemakohaseid artikleid, raamatuid, veebiallikaid, koostame nimestikke ja lingikogusid, vajadusel koostame ka personaalse dokumentide kausta või nimestiku leitud allikatest.

Parima tulemuse saavutamiseks ootame lugejate-poolset aktiivset kaasamõtlemist ja sisulist arutelu!

⏳Keerulisemate teemade puhul võib otsinguks aega kuluda kuni 3 päeva, seega soovitame mitte jätta seda viimasele minutile.


Pakume ka personaalset võimalust infospetsialisti juhendamisel õppida kasutama raamatukogu ja andmebaase vastavalt oma infovajadusele!


💶Nõustamine on TASUTA.

Kommentaare ei ole: