Kasulikke linke
Alateemad: 
  •  Eesti andmebaasid
  • mujal maailmas loodud avatud juurdepääsuga e-väljaannete andmebaasid
  • teadustööde repositooriumid Eesti ja teiste riikide ülikoolides, 
  • e-noodid, muusikaväljaanded
 
Eesti teadus- ja mäluasutuste loodud e-portaalid ja arhiivid

*DIGAR - Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv   http://www.digar.ee/arhiiv/et

*DIGAR eesti perioodika artiklite arhiiv: http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea

*ETERA - Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu e-teadusraamatukogu: http://www.etera.ee/browse

*E-varamu: ühtne e-keskkond Eesti mäluasutustes leiduva info leidmiseks https://www.e-varamu.ee/
  
*Bibliography of Finno-Ugric Linguistics: soome-ugri alane andmebaas http://www.murre.ut.ee/bibliograafia/index.php

*KODULUGU : Eesti Rahvaraamatukogude kodulooportaal: http://www.kodulugu.ee/index 

*MUIS - Muuseumide veebivärav  https://www.muis.ee/

*Eesti filmi andmebaas http://www.efis.ee/

*Artiklite andmebaas BIBIS (enne II Maaimasõda ilmunud ajalehed) http://www2.kirmus.ee/biblioserver/ 

*KIVIKE Siin saate tutvuda osaga Eesti Kirjandusmuuseumi  ulatuslikest kogudest, mis hõlmavad Eesti rahvaluulet, kirjakultuuri ja kultuurilugu http://kivike.kirmus.ee/index.php?dok_id=1&module=2&op=

*Grafo: valik enne teist Maailmasõda ilmunud teatmeteoseid  http://grafo.tlulib.ee/index.php?gid=1&goto=224

*FOTIS- Eesti Rahvusarhiivi fotode andmebaas http://www.ra.ee/fotis/

*Mitteformaalne.ee väljaanded mitteformaalse õppimise ja noorsootöö valdkonnast http://mitteformaalne.ee/opimaterjalid/kasiraamatud/

*Eesti folkloristide serveris Haldjas olevad e-väljaanded  

*TERMEKI avalikud terminibaasid: https://term.eki.ee/termbases/index/

*Eesti Vabaõhumuuseumi vanad teadusartiklid: http://evm.ee/est/ponev-ja-kasulik/vanad-teadusartiklid  

*TÜ Arheoloogia osakonna õppematerjalid ja tudengitööd http://www.arheo.ut.ee/oppimine


Mujal maailmas loodud avatud juurdepääsuga raamatute ja artiklite andmekogud

  
*OAPEN library: freely accessible academic books, mainly in the area of Humanities and Social Sciences http://www.oapen.org/home

*The Online Books : üle 2 miljoni võrguteaviku http://onlinebooks.library.upenn.edu/ 

*Театралная библиотека: venekeelsed teatrialased teosed, võimalik võrgus lugeda või alla laadida, otsinguvõimalus ka isikunimede registrist  http://teatr-lib.ru/

*Getty Research Portal: Access digitized art history publications, rare books, and related literature http://portal.getty.edu/

*Svenskt Visarkiv võrguväljaanded: An online selection of books and texts on traditional songs and instrumental music, jazz and ethnomusicology is available. Some are in html, while others are in pdf format http://statensmusikverk.se/svensktvisarkiv/publikationer/onlinepublikationer/

*Documents on Weaving and Related Topics contains material on weaving, basketry, lace, and related subjects http://www.cs.arizona.edu/patterns/weaving/index.html
Vanade digiteeritud raamatute kollektsioon erinevatel teemadel  

 
*Hathitrust Digital Library: digital preservation repository and highly functional access platform. It provides long-term preservation and access services for public domain and in copyright content from a variety of sources, including Google, the Internet Archive, Microsoft, and in-house partner institution initiatives  http://www.hathitrust.org/

*Digital Archive of Documents Related to Ancient Textiles https://www.cs.arizona.edu/patterns/weaving/topic_ancient.html
 

*The Internet Archive: miljonid e-raamatud, filmid, muusika ja palju muud  https://archive.org/

*Open Culture: raamatud, filmid, õppematerjalid jne. http://www.openculture.com/ 

*SSOAR: Social Science Open Access Repository http://www.ssoar.info/en/home.html


*SALTO-Youth noorsootöö-alased väljaanded https://www.salto-youth.net/tools/publications/

*Open Access Books http://www.doabooks.org/doab 
Ülikoolide ja teiste kõrgkoolide teadustööde andmebaasid Eestis ja mujal maailmas 
  • DSpace Tartu Ülikooli digitaalarhiiv. http://dspace.ut.ee/ DSpace sisaldab erinevaid elektroonilisi materjale, sh väitekirjad, digiteeritud raamatud, käsikirjad, pildid etc.
  • Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu digikogu : veebipõhine ligipääs eelkõige TTÜ lõpu-, doktori- ja magistritöödele ning õpikute ja õppematerjalide e-versioonidele https://digi.lib.ttu.ee/
     
  • Social Science Research Network : Registreerimine ja tekstide allalaadimine tasuta. The SSRN eLibrary consists of two parts: an Abstract Database containing abstracts on over  764,361 scholarly working papers and forthcoming papers and an Electronic Paper Collection currently containing over 365,900 downloadable full text documents in Adobe Acrobat pdf format. The eLibrary also includes the research papers of a number of Fee Based Partner Publications. Number 1 Open Access Repository in the World (for July, 2012) by the Ranking Web of World Repositories
 

Digiteeritud noodid ja muusikauuringud:


*Publications and references in voice and music acoustics http://newt.phys.unsw.edu.au/jw/publications.html 
 
*UR research: University of Rochester vanad digiteeritud noodid https://urresearch.rochester.edu/browseCollectionItems.action?collectionId=63

*Mutopia: üle 1700 noodi, vabalt allalaetavad: http://www.mutopiaproject.org/

*Charles Templeton Sheet Music: ligi 20 000 noodiväljaannet, pärit ajast enne teist Maailmasõda, paljud vabalt allalaetavad (Mississippi State University Libraries Digital Collections) http://cdm16631.contentdm.oclc.org/cdm/

*Artikleid ja noodistusi klassikalise kitarri ja lauto ajaloost: http://www.guitarandluteissues.com/index-2.html

*Petrucci Music library http://imslp.org/wiki/Main_Page

*Choral Wiki : Free choral music  http://www1.cpdl.org/wiki/index.php/Main_Page

*WIMA: Werner Icking Music Archive : contains a miscellany of subject-specific musical material. http://icking-music-archive.org/index.php
 
*Irish traditional music archaive https://www.itma.ie/digital-library

  Kommentaare ei ole: