Kasulikke linke


Kasulikud lingid: andmebaasid, digirepositooriumidAlajaotused:
  • Eesti andmebaasid
  • mujal maailmas loodud avatud juurdepääsuga e-väljaannete andmebaasid
  • teadustööde repositooriumid Eesti ja teiste riikide ülikoolides,
  • e-noodid, muusikaväljaanded


Eesti teadus- ja mäluasutuste loodud e-portaalid ja arhiivid


*DIGAR - Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv   http://www.digar.ee/arhiiv/et

*DIGAR eesti perioodika artiklite arhiiv: http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea

*ETERA - Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu e-teadusraamatukogu: http://www.etera.ee/browse

*E-varamu: ühtne e-keskkond Eesti mäluasutustes leiduva info leidmiseks https://www.e-varamu.ee/
  
*KODULUGU : Eesti Rahvaraamatukogude kodulooportaal: http://www.kodulugu.ee/index 

*MUIS - Muuseumide veebivärav  https://www.muis.ee/

*Eesti filmi andmebaas http://www.efis.ee/

*Artiklite andmebaas BIBIS (enne II Maaimasõda ilmunud ajalehed) http://www2.kirmus.ee/biblioserver/ 

*KIVIKE Siin saate tutvuda osaga Eesti Kirjandusmuuseumi  ulatuslikest kogudest, mis hõlmavad Eesti rahvaluulet, kirjakultuuri ja kultuurilugu http://kivike.kirmus.ee/index.php?dok_id=1&module=2&op=

*Grafo: valik enne teist Maailmasõda ilmunud teatmeteoseid  http://grafo.tlulib.ee/index.php?gid=1&goto=224

*FOTIS- Eesti Rahvusarhiivi fotode andmebaas http://www.ra.ee/fotis/

*Mitteformaalne.ee väljaanded mitteformaalse õppimise ja noorsootöö valdkonnast http://mitteformaalne.ee/opimaterjalid/kasiraamatud/

*Eesti folkloristide serveris Haldjas olevad e-väljaanded  

*TERMEKI avalikud terminibaasid: https://term.eki.ee/termbases/index/

*Eesti Vabaõhumuuseumi vanad teadusartiklid: http://evm.ee/est/ponev-ja-kasulik/vanad-teadusartiklid  

*TÜ Arheoloogia osakonna õppematerjalid ja tudengitööd http://www.arheo.ut.ee/oppimine


*TÜ avatud juurdepääsuga e-ajakirjad http://ojs.utlib.ee/index.php/index

* ERM-i aastaraamatute sisuregister https://ojs.erm.ee/sisuregister.pdf
   ERM-i aastaraamatute e-väljaanded https://ojs.erm.ee/index.php/ermer/issue/archive

*Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu http://www.rahvakultuur.ee/vkpnimistu/

*Eesti keeleressursside keskus. Sõnaraamatud https://keeleressursid.ee/et/keeleressursid/leksikaalsed-ressursid


Mujal maailmas loodud e-raamatute ja e-artiklite andmekogud

  
*OAPEN library: freely accessible academic books, mainly in the area of Humanities and Social Sciences http://www.oapen.org/home

*ProQuest basic search e-raamatud https://search.proquest.com/index?accountid=28432

*The Online Books : üle 2 miljoni võrguteaviku http://onlinebooks.library.upenn.edu/ 

*Театралная библиотека: venekeelsed teatrialased teosed, võimalik võrgus lugeda või alla laadida, otsinguvõimalus ka isikunimede registrist  http://teatr-lib.ru/

*Getty Research Portal: Access digitized art history publications, rare books, and related literature http://portal.getty.edu/

*Svenskt Visarkiv võrguväljaanded: An online selection of books and texts on traditional songs and instrumental music, jazz and ethnomusicology is available. Some are in html, while others are in pdf format http://statensmusikverk.se/svensktvisarkiv/publikationer/onlinepublikationer/

*Documents on Weaving and Related Topics contains material on weaving, basketry, lace, and related subjects http://www.cs.arizona.edu/patterns/weaving/index.html
Vanade digiteeritud raamatute kollektsioon erinevatel teemadel  

 
*Hathitrust Digital Library: digital preservation repository and highly functional access platform. It provides long-term preservation and access services for public domain and in copyright content from a variety of sources, including Google, the Internet Archive, Microsoft, and in-house partner institution initiatives  http://www.hathitrust.org/

*Digital Archive of Documents Related to Ancient Textiles https://www.cs.arizona.edu/patterns/weaving/topic_ancient.html
 

*The Internet Archive: miljonid e-raamatud, filmid, muusika ja palju muud  https://archive.org/

*Open Culture: raamatud, filmid, õppematerjalid jne. http://www.openculture.com/ 

*SSOAR: Social Science Open Access Repository http://www.ssoar.info/en/home.html


*SALTO-Youth noorsootöö-alased väljaanded https://www.salto-youth.net/tools/publications/

*Open Access Books http://www.doabooks.org/doab Kõrgkoolide teadustööde digirepositooriumid Eestis ja mujal maailmas

Digiteeritud noodid ja muusikauuringud:


*Publications and references in voice and music acoustics http://newt.phys.unsw.edu.au/jw/publications.html 
 
*UR research: University of Rochester vanad digiteeritud noodid https://urresearch.rochester.edu/browseCollectionItems.action?collectionId=63

*Mutopia: üle 1700 noodi, vabalt allalaetavad: http://www.mutopiaproject.org/

*Charles Templeton Sheet Music: ligi 20 000 noodiväljaannet, pärit ajast enne teist Maailmasõda, paljud vabalt allalaetavad (Mississippi State University Libraries Digital Collections) http://cdm16631.contentdm.oclc.org/cdm/

*Artikleid ja noodistusi klassikalise kitarri ja lauto ajaloost: http://www.guitarandluteissues.com/index-2.html

*Petrucci Music library http://imslp.org/wiki/Main_Page

*Choral Wiki : Free choral music  http://www1.cpdl.org/wiki/index.php/Main_Page

*WIMA: Werner Icking Music Archive : contains a miscellany of subject-specific musical material. http://icking-music-archive.org/index.php
 
*Irish traditional music archaive https://www.itma.ie/digital-library

  Kommentaare ei ole: