Euroopa jäätmetekke vähendamise nädal 19.-27. novembril 2022

Plakat: https://ewwr.eu/
  

19.-27. novembrini toimub Euroopa jäätmetekke vähendamise nädal, mis seekord on pühendatud tekstiilijäätmetele.
Kampaania kodulehekülg: https://ewwr.eu/ 

Allolevas blogis anname viiteid raamatutele, artiklitele ja teadustöödele, mis kirjeldavad ja õpetavad tekstiili taaskasutust ja jäätmete vähendamist rõiva ja tekstiilitööstuses, koduses majapidamises ja mujal. Märksõnadeks on uuskasutus, taaskasutus, parandamine, paikamine ja jäätmevaba jätkusuutlik tekstiili tootmine ja rõivatööstus.

VAATA KA :

👀Tekstiilitootmise ja -jäätmete mõju keskkonnale 

👀Kristina Kostap. Vali targalt : Jäätmetekke vähendamise nädal võtab luubi alla luukered meie kapis. Postimees, 21.11.2022 
"Eesti inimesed viskavad igal aastal ära 17 kg riideid inimese kohta, millest 14 kg jõuab otse prügikasti. Suure osa sellest saaks annetada abivajajatele või viia teise ringi poodidele, et riided uue omaniku leiaks." (Kostap 2022)

👀Keskkonnaministeerium. Tekstiil ringlusse!
"Kasutatud rõivaste ja tekstiilide valdkonna suurim väljakutse on kiirmoe pidev kasv ja sellest tulenev rõivaste madal kvaliteet ning puudulikud ringlussevõtu võimalused Eestis ja naaberriikides. Kokku kogutavate rõivaste madalat kvaliteeti võib tingida ka rõivaste kauem kasutamine ja uued ärimudelid, mis aitavad inimestel kõrgema kvaliteediga rõivaid ja tekstiile ise maha müüa ja tulu teenida."

"Reliable and recent data on what happens to clothes once their owners decide to get rid of them are not readily available. Most clothes in the EU seem to be still thrown away and burned in incinerators, or end up in landfill where they release methane."  (European Union, 2019)

👀WRAP, 2017, Banbury. Mapping clothing impacts in Europe: the environmental cost, prepared, by Sarah Gray. 


RAAMATUTE SOOVITUSI:

📘Paikamine ja parandamine : (tööõpetuse ja kodunduse õpetajatele ning kursuste juhendajatele) ESTER

📗Vanaselja, Siire. Uueks loomine : tekstiilid uuele ringile. ESTER

📘Khounnoraj, Arounna. Visible mending : repair, renew, reuse the clothes you love. ESTER

📗Youngs, Clare. Täiuslik isetehtud kott : 35 kaunist käekotti, kandekotti ja poekotti taaskasutusmaterjalidest. ESTER

📘Singer, Ruth. Sew eco : sewing sustainable and re-used materials. ESTER

📗Hankinson, Moira. Taaskasutus : looge ise keskkonnasõbralikud ja kunstipärased sisustuselemendid - 60 kavandit kodu ja aia tarvis. ESTER

📘Rissanen, Timo. Zero waste fashion design. ESTER

📗Eesti tarbimisjärgsed rõiva- ja tekstiilivood : Projekti “Põhjamaade-Baltikumi ringse tekstiilisüsteemi suunas” Eesti analüüsi kokkuvõte. LOE SIIT

📘Designing Sustainable Clothing Systems :The design for environmentally sustainable textile clothes and its Product-Service Systems. LOE SIIT

📗Transitioning to Responsible Consumption and Production. LOE SIIT

ÜLIÕPILASTÖID EESTI KÕRGKOOLIDEST:

📝Nisuma, Merle. Zero waste põhimõtete rakendamine ülerõivaste tootearendusprojektis : lõputöö. Pallas. ESTER

📝Kuusk, Kaarel. Parandamine kui ajajälg : tähendust koguva ruumi otsingul : magistritöö. EKA. LOE SIIT

📝Ree, Tiina. Opportunities within sustainable garment technology: improving garment longevity and reuse cycles through an adjustable fitting mechanism : master thesis = Jätkusuutliku rõivatehnoloogia võimalused: rõivaste pikaaegsuse ja taaskasutustsüklite parandamine läbi kohandatava istuvuse mehhanismi : [magistritöö]. TalTech; EKA. LOE SIIT

📝Amur, Triin. Vormsi-aineline taaskasutuslik rõivakollektsioon: Ormsö by Triin Amur : lõputöö. TÜVKA. LOE SIIT

📝Alla, Helve. Naiste töörõivad XIX saj. ja nendest inspireeritud taaskasutatud kangastest loodud suviste kleitide kollektsioon : lõputöö. TÜVKA. LOE SIIT

📝Aus, Reet. Trash to trend : using upcycling in fashion design : doctoral thesis. EKA. LOE SIIT

📝Moorats, Marta. Disainiprotsess läbi keskkonnateadlike valikute - Marta Cycles : magistritöö. EKA. LOE SIIT

📝Närep, M. TEKSTIILIDE ÜMBERTÖÖTLEMINE JA TAASKASUTUS : bakalaureusetöö. TalTech. LOE SIIT

📝Niiler, Kaija. Tekstiilmaterjalide ümbertöötlemise vajadus ja võimalused : magistritöö. TalTech. LOE SIIT

📝Mitendorf, Lisett. Tarbijajärgsete tekstiilijäätmete ümbertöötlemine erineva struktuuriga lausmaterjalideks : bakalaureusetöö. TalTech. LOE SIIT

📝Jõgi, Merli. Tekstiiljäätmete taaskasutamine ja ringmajanduse kontseptsiooni rakendamine Eesti tekstiil- ja rõivatööstuses : magistritöö. TalTech. LOE SIIT

📝Taul, Maris. Parandamise tehnoloogiad 20. sajandi alguse kirjanduse ja Eesti Rahva Muuseumi kogus olevate 19. sajandist ja 20. sajandi algusest pärit linaste rahvarõivapükste näitel : seminaritöö. TÜVKA. ESTER

📝Karmiste, Henri. Eesti jätkusuutliku moe võimalused ja probleemid moedisainerite näitel : seminaritöö. TÜVKA. ESTER

📝Kivisoo, Merris. Tekstiilijäätmete käitlemine Eestis : bakalaureusetöö. EMÜ. LOE SIIT

📝Rudissaar, Raiko. Tekstiilijäätmete kasutamine betoonis : magistritöö. EMÜ. LOE SIIT

📝Kuiv, Kuido. Tekstiilijäätmetest valmistatud isolatsioonimaterjali kasutusvõimalused ehituses : magistritöö. EMÜ. LOE SIIT

📝Mutli, Mario. Eestis tekkinud tekstiilijäätmete taaskasutamisvõimalused isolatsioonimaterjalina : magistritöö. TÜ. LOE SIIT


ÜLIÕPILASTÖID MUJALT MAAILMAST: 

📝Rissanen, Timo. Zero-waste fashion design : a study at the intersection of cloth, fashion design and pattern cutting : doctoral thesis. UTS. LOE SIIT

📝Raynal-Peceny, E. V. (2021). Circular fashion: a sustainable alternative to fast fashion. CUP. LOE SIIT

📝Pohls, Eeva-Leena. Towards a circular textile ecosystem: Drivers and barriers of national textile circulation. Tampere University. LOE SIIT

📝Hovi, Karoliina. Mending fashion - Future scenarios of sustainable fashion in Finland in 2035 : magistritöö. Aalto Univ. LOE SIIT


ARTIKLEID:

📰Hussain, Abrar. Circular economy approach to recycling technologies of post-­consumer textile waste in Estonia: a review / Abrar Hussain, Nikhil Kamboj, Vitali Podgurski, Maksim Antonov, Dmitri Goliandin. – 628 2021. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, ISSN 1736-6046. (2021) vol. 70, no. 1, pp. 80-90. LOE

📰Coles, S. (2016). Mottainai vs methane: The case for textile recycling. ReNew: Technology for a Sustainable Future, 136, 34–37. LOE

📰Scaraboto, D. (2022). Sustainable Consumption: More Using, Less Shopping. NIM Marketing Intelligence Review, 14(1), 11-17. LOE 

📰Maltseva, Ada. Vanad rõivad on tänuväärne käsitöömaterjal. 2007. Linnaleht : Tallinn (2007) 30. märts, lk. 14. LOE
Taaskasutuskeskuse tekstiilikoja meister Pille Kelleri nõuandeid

📰Koba, Gunnel. Riided kasvavad üle pea. – 2012. Loodusesõber, ISSN 1736-4531. (2012) nr. 5, okt., lk. 9 : ill. LOE
Säästva Eesti Instituudi poolt aastail 2007-2008 läbi viidud uuringu põhjal jõuab Eestis koos olmeprügiga prügilasse keskmiselt 12,7 kg tekstiilijäätmeid inimese kohta. Kasutute riiete äraviskamise alternatiiviks on müük veebikeskkonnas või kirbuturul, tasuta ära andmine nt Humana poodidesse ja Tallinna Uuskasutuskeskusele või ümber õmblemine

📰Suvi, Tiiu. Taaskasutusest armastusega. – 2006. Eesti Naine (2006) juuli, lk. 20-23 : ill. LOE
Tuuliki Peili loomingulistest rõivastest, mis kannavad silti "Humana Disain" ning on valmistatud peamiselt second-hand materjalist ja Tallinna Taaskasutuskeskuse tekstiilikojast ning selle meistri Pille Kelleri tegemistest.

📰Reet Aus: Rõivaste tootmine saastab loodust rohkem kui auto- või lennukisõidud.-Pealinn (2021) 24. mai. LOE SIIT

📰Hellerma, Juhan. Tekstiiljäätmete ringmajandamine nõuab praegusest tõhusamat tehnoloogiat. Novaator, 29.04.2021 LOE SIIT

📰Sinha, Pammi, Dissanayake, D., G., Kanchana, Mahwera, Danford and Kahabi, Charles (2010) Creating a global vision for sustainable fashion. In: 87th Textile Institute World Conference 2010. Textiles: A Global Vision - Textiles Institute Centenary World Conference, 1 . Textiles Institute, Manchester, UK, pp. 247-275. LOE

📰Diddi S, Yan R-N. Consumer Perceptions Related to Clothing Repair and Community Mending Events: A Circular Economy Perspective. Sustainability. 2019; 11(19):5306. LOE

📰Dahlbo, H., Aalto, K., Eskelinen, H., & Salmenperä, H. (2017). Increasing textile circulation—Consequences and requirements. Sustainable production and consumption, 9, 44-57. LOE

📰König, A. (2013). A stitch in time: Changing cultural constructions of craft and mending. Culture Unbound, 5(4), 569-585. LOE

📰Palmsköld, A. (2015). Reusing Textiles: On Material and Cultural Wear and Tear. Culture Unbound, 7(1), 31-43. LOE

📰Derwanz, Heike (2020). MENDING: female education in waste prevention over the centuries. Perspectives on Waste from the Social Sciences and Humanities: Opening the Bin, p. 55. LOE

📰Williamson, L. (2004). Darning: A Visible Thread. Textile Society of America 9th Biennial Symposium. LOE

📰Laitala, K., & Klepp, I. G. (2018). Care and production of clothing in Norwegian homes: Environmental implications of mending and making practices. Sustainability, 10(8), 2899. LOE

📰Jones, L., & Girouard, A. (2021, June). Patching textiles: insights from visible mending educators on wearability, extending the life of our clothes, and teaching tangible crafts. In Creativity and Cognition (pp. 1-11). LOE

📰👀Ajakirja "SUSTAINABILITY" 2022 eriväljaanne: "Sustainable Textiles and Garments in the Context of a Circular Economy: Extended Use, Material Circulation and New Business Understanding" LOE ARTIKLEID

📰MCLAREN, A.and MCLAUCHLAN, S., 2015. Crafting sustainable repairs: practice-based approaches to extending the life of clothes. In: T. COOPER, N. BRAITHWAITE, M. MORENO and G. SALVIA, eds., Product Lifetimes and the Environment (PLATE) Conference proceedings, [Nottingham Trent University], Nottingham, 17-19 June 2015. LOE

Kommentaarid